Byte av ventilationsaggregat i kvarteret Decimalen

Vi har fått i uppdrag av Castellum att byta ventilationsaggregat på Kv Decimalen i Linköping.