Fortsatt förtroende hos PEAB

Vi har fått i uppdrag av PEAB att installera ny FTX ventilation på Kungsgatan 6 i samband med rotrenovering av fastigheten. Av PEAB har vi dessutom fått i uppdrag att installera ny FTX ventilation i  15 st markbostäder i Linghem i samband med renovering. Slutkund i båda objekten är Stångåstaden.

2017-03-20T14:36:43+00:00 2017-02-19|