Vi har fått i uppdrag av Wilzéns Byggtjänst AB att utföra ventilations- och värmeinstallationer i samband med uppförandet av en ny industrihall. Fastighetsägare är Duseborg AB