Kvarteret Spetsen i Norrköping

Vi har fått i uppdrag av att utföra installationer av kylbafflar och anpassningar på 2000m2 i kvarteret Spetsen i Norrköping. Lokalerna ska anpassas till ny hyresgäst. Uppdragsgivare är Henry Ståhl Fastigheter AB

2015-04-28T14:39:40+00:00 2015-04-17|