2015-03-26T16:14:45+01:00

Kvarteret Decimalen

Ventilationsinstallationer i samband med ombyggnad av kvarteret Decimalen i Linköping. Uppdragsgivare: Kron & Karlsson AB.

2015-04-17T14:06:35+02:00

Hagen

Vi har fått i uppdrag att installera ny ventilation till 26 bostäder i kvarteret Hagen. Uppdraggivare: Åhlin och Ekeroth

2015-03-31T11:46:08+02:00

Brf Tallkronan

Byte av 200 st ventilationsaggregat i marklägenheter. Demontering av befintligt aggregat i kök. Montage av nytt aggregat på vind samt montage av ny köksfläkt. Uppdragsgivare: Brf Tallkronan