Rätt temperatur och en väl fungerande ventilation

Rätt temperatur och en väl fungerande ventilation är viktigt för att få ett inomhusklimat som gör att människor mår bra, både i sina bostäder och på sitt arbete. Vi på Ventilationsteknik hjälper dig med installation inom både ventilation och kyla. Vi jobbar med allt ifrån byte av en spisfläkt i en villa till installation av ny ventilation och kyla i en hyresfastighet. För att din anläggning ska fungera optimalt är det viktigt med underhåll och vi erbjuder sakkunnig tillsyn och service. Många av våra kunder väljer att teckna ett serviceavtal hos oss

entreprenad2

Entreprenader

Vi åtar oss delprojekt likväl som totalentreprenader inom kyla och ventilation. I en totalentreprenad tar vi hand om allt från projektering, leverans och montering till igångkörning och besiktning. Eftersom vi samarbetar med alla yrkesgrupper, som till exempel elektriker, rörmokare och byggare, så behöver du bara ha en kontaktperson 

__banna3

Service

Det är viktigt att underhålla din anläggning. Både för att de ska fungera optimalt och för att hållen driftskostnader nere. Vi hjälper dig gärna med sakkunnig tillsyn. Ventilationsservicen kan handla om allt ifrån filterbyte till renovering av fläktar och motorer samt felsökning. Vi utför även luftinjusteringar och kontroller av till exempel aggregatkomponenter. 

kyl33

Privatkunder

Eftersom flertalet av oss tillbringar mer tid inne än ute är en väl fungerande ventilation extra viktig för att främja välbefinnandet. En god ventilation reducerar halten av allergiframkallande ämnen som till exempel pollen samt minimerar risken för mögel i huset.

ovk4

Besiktning

Vi utför OVK – obligatorisk ventilationskontroll av fastigheter i Linköping och Norrköping. Enligt Boverkets föreskrifter måste fastigheter kontrolleras systematiskt och kontinuerligt för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat.

kyla

Kyla

Våra kyltekniker hjälper dig gärna med att installera en AC/värmepump för att skapa den optimala komfortkylan i din villa eller i din hyresfastighet. Med vårt kunnande och vår expertis hjälper vi dig till rätt och korrekt dimensionerad samt installerad utrustning – så att du får en behaglig lufttemperatur.