Projektbeskrivning

Ventilationsinstallationer i samband med ombyggnad av kvarteret Decimalen i Linköping.
Uppdragsgivare: Kron & Karlsson AB.