Projektbeskrivning

Ventilationsinstallationer i 33 st hus i kvarteret Nässelduken.
Uppdragsgivare: PEAB