Ventilationsarbeten i kvarteret Armaturen

Vi har under våren installerat ny ventilation i samband med hyresgästanpassningar på Gelbgjutargatan i Linköping. Projektet blev lyckat och vi har nu fått fortsatt förtroende i fastigheten och kommer under hösten att utföra nya projekt och anpassningar i fastigheten. Fastighetsägare är Mabro Fastigheter AB och vår beställare är Kron & Karlsson AB.

2018-08-16T13:52:50+00:00 2018-06-16|