Service

__banna3Det är viktigt att underhålla din anläggning. Både för att de ska fungera optimalt och för att hållen driftskostnader nere. Vi hjälper dig gärna med sakkunnig tillsyn. Ventilationsservicen kan handla om allt ifrån filterbyte till renovering av fläktar och motorer samt felsökning. Vi utför även luftinjusteringar och kontroller av till exempel aggregatkomponenter.

Våra servicetekniker är utrustade med utrustning för att kontrollera luftflöde, temperaturer, luftfuktighet samt luftkvalitet (Co2). Vi kan logga i lokalen för att under längre tid se luftens temperatur och kvalitet. Vi har även flera besiktningsmän med kvalificerad behörighet att utföra OVK-besiktningar.

En extra service är att du hos oss kan hitta reservdelar och luftfilter till de vanligaste ventilationsaggregaten till bostäder. Lätt och smidigt för dig!

Serviceavtal

Många av våra kunder väljer att teckna ett serviceavtal hos oss. Detta betyder att vi utför kontinuerliga servicebesök varje år där vi kontrollerar anläggningens funktioner samt byter slitagematerial.