Besikting

ovk4Vi utför OVK – obligatorisk ventilationskontroll av fastigheter i Linköping och Norrköping. En bra ventilation i fastigheten kan innebära att till exempel fuktskador i badrum undviks, en annars onödig och stor kostnad som kan läggas på roligare saker. Enligt Boverkets föreskrifter (BFS 1999:25) måste fastigheter kontrolleras systematiskt och kontinuerligt för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat.

Hur ofta en obligatorisk ventilationskontroll måste genomföras beror på fastighetens verksamhet samt typ av ventilationssystem. Genom en OVK minimeras dina energikostnader. Välkommen att kontakta våra certifierade OVK besiktningsmän för professionell besiktning!