Project Description

Installation av ny ventilationsanläggning till Ming Express i Linköping.
Uppdragsgivare: Kron & Karlsson Bygg och Mark AB