Miljöpolicy

Vår målsättning är att vi ska följa föreskrifter och lagar kring miljöhantering av det material vi använder oss av.

• Vi strävar efter att inte använda oss av material och arbetsmetoder som påverkar miljön negativt. Vi källsorterar vårt förpackningsmaterial så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

• Vi på Ventilationsteknik AB är övertygande om att ett aktivt och genomtänkt miljötänkande skapar långsiktig konkurrenskraft och stärker vårt anseende bland våra kunder. Därför håller vi oss ständigt uppdaterade på utvecklingen inom vårt arbetsområde och försöker hela tiden förbättra miljötänkandet på företaget.