Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att vara ett installations- och serviceföretag som står för kvalitet.

• Vi ställer stora krav på den egna verksamheten, där vår personal ska vara kompetenta och ansvarsfulla. Vi ställer även krav på leverantörer, så att produkter och tjänster stämmer överens med vad slutkunden har beställt och förväntat sig.
• Ventilationsteknik AB ska alltid vara kundens förstahandsval.
• Vi strävar efter att varje ny beställare ska vara en nöjd kund och att varje projekt ska bli en bra referens. Därför sätter vi alltid kunden i fokus.
• För att kunna följa vår egen policy fokuserar vi på ständig kompetensutveckling och dokumenterar samtliga rutiner och arbetsprocesser.