Vi har fått i uppdrag att installera ny ventilation i Kvarteret Lejonet i Motala. Uppdragsgivare är Bostadsstiftelsen Platen.