Vi har under sommaren och hösten installerat ventilation i nya villor. Beställare privatpersoner.