Vi hälsar Kevin Buranius, Johan Stenman och Håkan Gustavsson välkomna. De ska förstärka på montagesidan.