Vi har under sommaren bytt ventilationsaggregat på en förskola i Sturefors. Beställare är Brf Lingonet.